Strona główna> Nieruchomości>Grunty, działki>Działki>Działka Łapy, ul. Żwirki i Wigury pod zabudowę wielorodzinną, idealna lokalizacja,
Ogłoszenie archiwalne
zamknij

Działka Łapy, ul. Żwirki i Wigury pod zabudowę wielorodzinną, idealna lokalizacja,

Łapy,  podlaskie,  Polska
data dodania: 2020-02-25 08:55
oferta: oferuję
ogłoszeniodawca: Właściciel
Rynek : wtórny (używane, od poprzedniego właściciela)
Powierzchnia (m²): 7596,00 Piętro: - Umeblowanie: -
Liczba pokoi : - Liczba łazienek: -
BURMISTRZ ŁAP ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury
(obręb Łapy II), oznaczonej numerem geodezyjnym 1392/9 o powierzchni 0,7596 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00057457/0. Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób
trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 17 stycznia
2020 r. Na nieruchomości występuje infrastruktura techniczna w
postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej oraz
elektrycznej. W przypadku zbycia nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna
służebność przesyłu na rzecz Gminy Łapy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr
XVI/81/03 Rady Miejskiej w Łapach z 31 października 2003 r.Przetarg odbędzie się 8 maja 2020 r. o godz. 9: 00 , w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach, przy ul. gen. Wł.
Sikorskiego 24, w sali konferencyjnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 000 000,00 zł Wadium – 400 000,00 zł (wniesione w pieniądzu). Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie
doliczony podatek VAT - 23%. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w
pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000
1102 0957 1573 do 4 maja 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego. Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium i został
zakwalifikowany do przetargu, uczestniczy w przetargu osobiście lub przez
pełnomocnika do tego uprawnionego. W przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego
umocowane. Osoby uczestniczące

w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty
wadium i dowód tożsamości. Firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub
dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu
przetargu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i
faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży
nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg, wadium nie podlega
zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat
Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel.
85 715 22 51  w. 301 i 302.ZAPRASZAMY 


Poprzednie Następne

Podobne ogłoszenia:
Jak wyróżnić ogłoszenie?
2 000 000 PLN
zobacz zdjęcia
Informacje o ogłaszającym
Kontakt telefoniczny 85 XXX XX XX« pokaż
Obserwuj ogłoszenie
Wyślij znajomemu
Zgłoś naruszenie
Drukuj to ogłoszenie
Wyślij znajomemu
Podaj e-mail adresata
Błąd
Podaj Twój e-mail
Błąd
Błąd
capcha
aby zmienić obrazek, kliknij na niego
Przepisz tutaj powyższy kod
Błąd
Poleć
Zgłoś naruszenie
(niechciana reklama)
Błąd
(umieszczone w nieprawidłowej kategorii)
(zabroniona, np. lekarstwa)
(ogłoszenie jest już nieaktualne)
(jeśli podejrzewasz, że ogłoszenie jest oszustwem)
Błąd
capcha
aby zmienić obrazek, kliknij na niego
Przepisz tutaj powyższy kod
Błąd
Zgłoś
345 wyświetleń
numer ogłoszenia: 1609154