Strona główna> Nieruchomości>Grunty, działki>Działki>Działka Łapy, ul. Żwirki i Wigury pod zabudowę wielorodzinną, idealna lokalizacja,
Ogłoszenie archiwalne
zamknij

Działka Łapy, ul. Żwirki i Wigury pod zabudowę wielorodzinną, idealna lokalizacja,

Łapy,  podlaskie,  Polska
data dodania: 2020-07-06 14:43
oferta: oferuję
ogłoszeniodawca: Właściciel
Rynek : wtórny (używane, od poprzedniego właściciela)
Powierzchnia (m²): 7596,00 Piętro: - Umeblowanie: -
Liczba pokoi : - Liczba łazienek: -
BURMISTRZ ŁAPogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, położonej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury (obręb Łapy II), oznaczonej numerem geodezyjnym 1392/9 o powierzchni 0,7596 ha. 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00057457/0.
Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń 
w rozporządzaniu. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 17 stycznia 2020 r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 8 maja 2020 r.Na nieruchomości występuje infrastruktura techniczna w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej oraz elektrycznej. W przypadku zbycia nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Gminy Łapy o następującej treści: „Nabywca oświadcza, że ustanawia nieodpłatnie na rzecz Gminy Łapy lub na rzecz wykonawcy upoważnionego przez Gminę Łapy służebność przesyłu na czas nieoznaczony, na opisanej nieruchomości, w zakresie której to służebności Gmina Łapy lub wykonawca przez nią uprawniony, będą uprawnieni do każdorazowego wejścia i wjazdu na nieruchomość 
w celu wykonania robót związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii sieci przebiegających przez działkę nr 1392/9, z obowiązkiem przywrócenia nawierzchni działki do stanu pierwotnego. Nabywca wyraża zgodę na ujawnienie w/w służebności w dziale III księgi wieczystej.”  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/81/03 Rady Miejskiej w Łapach 
z 31 października 2003 r.Przetarg odbędzie się 28 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 , 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach, przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24,  w sali konferencyjnej.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 000 000,00 zł
Wadium – 400 000,00 zł (wniesione w pieniądzu) 
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 24 sierpnia 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.
Szczegółowych informacji o
przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego

w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.


Poprzednie Następne

Podobne ogłoszenia:
Jak wyróżnić ogłoszenie?
2 000 000 PLN
zobacz zdjęcia
Informacje o ogłaszającym
Kontakt telefoniczny 85 XXX XX XX« pokaż
Obserwuj ogłoszenie
Wyślij znajomemu
Zgłoś naruszenie
Drukuj to ogłoszenie
Wyślij znajomemu
Podaj e-mail adresata
Błąd
Podaj Twój e-mail
Błąd
Błąd
capcha
aby zmienić obrazek, kliknij na niego
Przepisz tutaj powyższy kod
Błąd
Poleć
Zgłoś naruszenie
(niechciana reklama)
Błąd
(umieszczone w nieprawidłowej kategorii)
(zabroniona, np. lekarstwa)
(ogłoszenie jest już nieaktualne)
(jeśli podejrzewasz, że ogłoszenie jest oszustwem)
Błąd
capcha
aby zmienić obrazek, kliknij na niego
Przepisz tutaj powyższy kod
Błąd
Zgłoś
336 wyświetleń
numer ogłoszenia: 1629717